Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Η πτώση του Αδάμ;

Λαρισινά δοκίμια
Του Μ.Ε Λαγκουβάρδου

«Μακροθυμήσατε ουν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου.»
(Ιακ. 5:7)

Οι θρησκείες είναι καλές, κατά την άποψη των ισχυρών της γης. Είναι καλύτερα να τους μαντρώνεις τους λαούς με τις θρησκείες, παρά να επιβάλλεσαι με τη βία. Έτσι σκέφτονται οι ισχυροί της γης και επείγονται να διδάσκεται στα σχολεία το μάθημα της θρησκειολογίας, στο οποίο μπαίνει και η Ορθοδοξία στο ίδιο «τσουβάλι». Δεν θέλουν την Ορθόδοξη Διδασκαλία, γιατί διδάσκει την ελευθερία από την καταπίεση και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κατοικία του Αγίου Πνεύματος και απολαμβάνει τις πλούσιες δωρεές Του.

Τί συνέβη στον Αδάμ κατά την πτώση του και εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο, αποξενώθηκε δηλαδή από όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος; Και πώς το ξέρουμε εμείς σήμερα; Το ξέρουμε από την δική μας εμπειρία, όταν ξεχνάμε το Θεό και βάζουμε στην καρδιά μας την υπερηφάνεια και την ιδιοτέλεια που την συνοδεύει. Η υπερηφάνεια αποξενώνει τον άνθρωπο από την χάρη του Θεού και διαταράσσει τον ρυθμό του κόσμου: «Από τότε που πενθώ/ το ξανθό και γαλανό /και ουράνιο φως μου/ μετεβλήθη εντός μου/ κι ο ρυθμός του κόσμου», θρηνεί ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός. Όταν δείτε, γράφει η Αποκάλυψη, το βδέλυγμα της ερημώσεως να στέκεται σε τόπο που δεν του ανήκει, στρέψτε όλη σας την προσοχή, στο να διώξετε την υπερηφάνεια από την καρδιά σας. Αυτή είναι η Νηπτική Παράδοση της Ορθοδοξίας.

Η Ορθοδοξία διαφέρει από τις αιρέσεις και τον αθεϊσμό, ως προς την Θεία Χάρη. Στην πραγματικότητα διαφέρει ως προς τον σεβασμό του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής. Η Θεία Χάρη κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία είναι Άκτιστη, δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα, που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Οι αιρέσεις θεωρούν την Θεία Χάρη κτιστή. Ο Θεός για τις αιρέσεις, ακόμα κι αν αυτός έπλασε τον άνθρωπο, δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν.

Κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία η Θεία Χάρη είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ο άνθρωπος έχει την Άκτιστη Χάρη του Θεού μέσα του, πράγμα που σημαίνει ότι γεννήθηκε να ζει ελεύθερος, άξιος σεβασμού ως κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ο άνθρωπος μέσον προς εκμετάλλευση. Κάποτε στον Παπισμό πουλούσαν την Θεία Χάρη ως εμπόρευμα. Ο Παπισμός ασκεί ακόμη κοσμική εξουσία ως συνέχεια του Καίσαρα της Ρώμης.

Ο Ιησούς διώχνει με το μαστίγιο τους εμπόρους από τον ναό του Θεού. Και εμείς πρέπει να δίνουμε το χώρο που ταιριάζει στο εμπόριο, ώστε να μην μετατρέπονται τα πάντα σε εμπόρευμα. Δεν πιστεύουμε στην αγορά χωρίς ηθικά όρια. Η «ελεύθερη αγορά» είναι αίρεση. Θεωρεί θεμιτό ακόμα και το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών και οι υπέρμαχοι της «ελευθερίας» της αγοράς έχουν συγκεντρώσει όλο τον πλούτο της Γης, ενώ οι λαοί πένονται.

Στην πίστη στην Θεία Χάρη βασίζεται και ο σεβασμός και η αγάπη ακόμα και των εχθρών. Οι ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι σε όλους τους ανθρώπους κατοικεί η Θεία Χάρη. Οι αιρετικοί διαιρούν τον κόσμο σε καλούς και σε κακούς. Αυτό όμως δεν είναι ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Αξίζει το Υπουργείο Παιδείας να εξηγήσει, γιατί επείγεται να εισάγει το μάθημα της θρησκειολογίας, για να μην διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την Ορθοδοξία. Ο Χριστός ανυψώνει την αξία του ανθρώπου. Ο παλαιός άνθρωπος της πτώσης θεραπεύεται και γίνεται καινούριος άνθρωπος, αναγεννημένος πνευματικά, άξιος σεβασμού ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, γλώσσης κ.ά.

Η ελευθερία και η δημοκρατία είναι γράμμα κενό, όταν δεν γνωρίζουμε τον Θεό και δεν κατανοούμε την αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής. Η φτωχή ιδέα που έχουν οι αρέσεις για τον Θεό ή ο αθεϊσμός για την μη ύπαρξη του Θεού, έχει πρακτικές συνέπειες για τον σεβασμό του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής. Στην Νηπτική Παράδοση της Ορθοδοξίας, δεν διακρίνονται οι άνθρωποι σε καλούς και σε κακούς ή σε φίλους και σε εχθρούς. Δεν είναι θέμα καλοσύνης ή φιλίας η ελευθερία και η δημοκρατία. Στην Νηπτική Παράδοση του λαού μας, την οποία διέκοψε, το 1821, η Ξενοκρατία, οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που γνωρίζουν τον Θεό και σε αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Η Νηπτική Παράδοση ευτυχώς αναβιώνει στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο!

Οι αιρέσεις κι ο αθεϊσμός είτε αρνούνται την Θεία Χάρη, ως το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί στον άνθρωπο είτε αρνούνται την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Έτσι υποβαθμίζουν την αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής. Δεν αντιμάχονται τον Θεό, αλλά τον σεβασμό του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής. Στην Ανατολή ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μικρότερη αξία και από αυτήν της σκόνης στο δρόμο. Αυτούς τους ανθρώπους τους λένε «λιγότερο από σκόνη». Η δημοκρατία τώρα στον τόπο μας δεν λειτουργεί και πολλές ελευθερίες έχουν περιοριστεί, όπως είναι η ελευθερία της εργασίας, η ελευθερία από τον φόβο και την αβεβαιότητα, η ελευθερία του λόγου κ.ά. Δεν ρωτούν αν αυτό αρέσει στο Θεό, αν εξευτελίζονται οι φτωχοί άνθρωποι και η ζωή τους. Ποιός νοιάζεται.

eleftheria.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου