Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Ποιός διαμορφώνει τη ζωή μας;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Στα παλιά τα χρόνια, ο πατέρας έδινε το επάγγελμα στο γιο του. Τώρα ο πατέρας περιφρονήθηκε και ο γιος διαλέγει από μόνος του το επάγγελμά του. Άραγε διαλέγει μόνος του το επάγγελμά του ή ωθείται από άγνωστους παράγοντες;

Το περιβάλλον θέλει να μας διαμορφώσει όπως είναι αυτό. Τα ορμέμφυτα μας αναγκάζουν να αφεθούμε στη δική τους διαμόρφωση, στον τύπο ανθρώπου πειθαρχημένου σ’ αυτά. Μα εγώ αγωνίζομαι να μορφωθεί μέσα μου ο Χριστός. Η συνείδησή μου κράζει το Θεό πατέρα. Αγωνιώ όσο να μορφωθεί μέσα μου ο Χριστός. «Ότι δε εστε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός του Πνεύμα του υιού αυτού εις τας καρδίας υμών, κράζον. Αββά ο πατήρ. Ώστε ουκέτι ει δούλος, αλ’ υιός. Ει δε υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Αλλά τότε μεν ουκ ειδότες Θεόν, εδουλεύσατε τοις μη φύσει θεοίς. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, οις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε; « (Γαλ.4.6)

(Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, και αυτό φωνάζει: «Αββά, Πατέρα μου!». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού, Και ως παιδί που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Παλιότερα, βέβαια, δε γνωρίζατε το Θεό, και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία:Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σ’ αυτά;)

Όσο για μένα αγωνίζομαι να μην είμαι προσκολλημένος στο περιβάλλον ή υποταγμένος στα ορμέμφυτά μου. Δεν είμαι το περιβάλλον ή τα ορμέμφυτα. Πρώτα κι εγώ δεν γνώριζα το Θεό και ήμουν υποταγμένος σ’ αυτά. Μα τώρα αγωνίζομαι να είμαι ελεύθερος. Αυτή είναι η ελευθερία να ζει μέσα μου ο Χριστός. «Ουκέτι ζω εγώ ζει εν εμοί Χριστός», λέει ο Απόστολος Παύλος. Νιώθω ότι ο εαυτός μου δεν είναιπαρά μια ζωντανή ελπίδα στο Χριστό.
να με διαμορφώσουν το περιβάλλον και τα ορμέμφυτα, το περιβάλλον και τα ορμέμφυτα θα με υποτάξουν, θα με κάνουν δούλο τους, και στο τέλος θα με καταβάλουν.
Αγωνίζομαι σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, να μορφωθεί μέσα μου ο Χριστός, για να είμαι ελεύθερος από τον καταναγκασμό του περιβάλλοντος και των ορμέμφυτων.

Αν δεν αγωνιζόμαστε για την εσωτερική ελευθερία μας, μάταια λάβαμε τη χάρη του Θεού. Έτσι έκανε ο δούλος της παραβολής που έκρυψε τη χάρη του Θεού που του δόθηκε και παραδόθηκε στους βασανιστές του. Θα παραδοθούμε σ’ αυτά που μας βασανίζουν ή θα αγωνιστούμε να ελευθερωθούμε από αυτά;

moschoblog.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου