Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Άμωμοι εν οδώ ...

Δια χειρός Χρυσάνθης
" ... αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι, άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα."

(Προς Θεσ/κεις Α', δ, 16-17)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου