Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

"Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού" (Αλλά καθάρισε ημάς από το πονηρό)

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού." Πώς μας καθαρίζει ο Θεός από το πονηρό; Ο συνηθισμένος τρόπος είναι με παθήματα (πειρασμούς, δοκιμασίες). Τη δυσάρεστη αυτή εργασία αναλαμβάνει ο υπηρέτης Του, ο σατανάς.

Γι' αυτό ζητάμε να μας απαλλάξει ο Θεός από τον οδυνηρό αυτόν καθαρισμό με τα παθήματα και να μας δώσει καρδιά καθαρή δια της μετανοίας. (Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου... Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου).

Πώς μας βλέπει ο Θεός για να μας καθαρίσει από το πονηρό; Τι ακριβώς βλέπει εξετάζοντας καρδίας και νεφρούς;

Μας το λέει ο Κύριος με την παραβολή του εργοδότη που δίνει την ίδια πληρωμή σε όλους τους εργάτες ακόμα και σ' αυτούς που εργάστηκαν την τελευταία ώρα! Με ποιο σκεπτικό δίδει την ίδια αμοιβή;

Ο Θεός βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου τί είδους είναι. Υπάρχουν δύο ειδών προαιρέσεις, της ιδιοτέλειας και της ανιδιοτέλειας. Οι προαιρέσεις της ιδιοτέλειας είναι αυτή του δούλου που εργάζεται από το φόβο της τιμωρίας του αφέντη και αυτή της προσδοκίας του μισθωτού για τον μισθό του.

Η προαίρεση της ανιδιοτέλειας είναι η προαίρεση του φίλου που προσφέρει τη φιλία του χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.

Αυτός που δεν περιμένει ανταπόδοση έχει καρδιά καθαρή από λογισμούς. Αυτός βρίσκεται στο τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως ή της αδιάλειπτης προσευχής!

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου