Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Λυκούργος Αγγελόπουλος: Ο μεγάλος χειρονόμος της ψαλτικής τέχνης

Η χειρονομία στη βυζαντινή μουσική είναι η ορατή επισήμανση των βασικών μελικών θέσεων του βυζαντινού μέλους. Ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του γράφει για τη χειρονομία: «Χειρονομία είναι κατά τους εκκλησιαστικούς μουσικούς κίνησης της χειρός αφορώσα εις ιδεασμόν της μελωδίας και καταμέτρησιν του χρόνου, ο οποίος εξοδεύεται εις αυτήν κατά τους κανόνας της ρυθμικής». Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η χειρονομία είναι η κίνηση της χειρός του προεξάρχοντος του χορού με την οποία υποδεικνύεται η έναρξη, η κατάληξη, ο ρυθμός και ο τρόπος εκτελέσεως των μαθημάτων.

Έμπειρος της χειρονομίας στις μέρες μας υπήρξε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος ο οποίος διηύθυνε με δεξιοτεχνία και γνώση, ώστε όλος ο χορός «εν μια φωνή» να αρχίζει και να καταλήγει ομοιόμορφα. Με την χειρονομική κίνηση έδειχνε στους ισοκράτες την αλλαγή, στους ψάλτες τη ζωηρότερη ή ασθενέστερη φωνή, τις ποικίλες θέσεις και την πλοκή της μελωδίας. Πάντως στις μέρες μας συστηματική έρευνα και διδασκαλία δεν έχει γίνει και δεν έχει απασχολήσει σοβαρά τους πρωτοψάλτες και δασκάλους της ψαλτικής, αναδεικνύοντας τη συμβολή του Λυκούργου Αγγελόπουλου πάνω στο θέμα.


pemptousia.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου