Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Μια φοβερή πλάνη

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Μια φοβερή πλάνη επικράτησε στη σημερινή εποχή. Είναι η πλάνη ότι η Πίστη και η Εκκλησία είναι ένας τομέας της ζωής, όπως είναι π.χ. ο τομέας της Παιδείας ή της Γεωργίας ή της Ναυτιλίας κ.ά.

Αυτό σημαίνει πως ως τομέας της ζωής βρίσκεται στην κλίμακα μιας ιεραρχίας, στην οποία υπάρχουν τομείς, αναλόγως τα κριτήρια, πιο σπουδαίοι ή λιγότερο σπουδαίοι από άλλους τομείς.

Όταν, λοιπόν, ένας τομέας όπως είναι ο τομέας της Οικονομίας αξιολογείται ως πιο σπουδαίος από τους άλλους, οι τομείς που βρίσκονται πιο κάτω από το επίπεδο της οικονομίας, δεν έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον και δεν δίδεται σ΄ αυτούς η προσοχή που τους πρέπει.

Αυτός που απασχολείται με κάποιον τομέα, π.χ. τον τομέα της Οικονομίας, έχει στραμμένο το ενδιαφέρον στην Οικονομία και μόνο δευτερευόντως ενδιαφέρεται για τον τομέα της Παιδείας. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί με την Πίστη και την Εκκλησία. Η ευλογία του Θεού είναι αναγκαία σε όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνουν τα λόγια των Πατέρων της Εκκλησίας, να μην κάνουμε τίποτε που δεν αρέσει και δεν είναι ευλογημένο απ΄ το Θεό.

Αν για οτιδήποτε μας συμβαίνει δεν ζητάμε την ευλογία του Θεού και τη βοήθειά Του, σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη στο Θεό. Αλλά εμείς είμαστε πιστοί στο Θεό. Για μας η ευλογία του Θεού είναι αναγκαία σε όλη μας τη ζωή και όχι σε έναν οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας.

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου