Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Πειρασμοί απιστίας

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ένας μεγάλος πειρασμός που με εμπόδιζε να ζητώ από τον Θεό να με προστατεύσει με το παντοδύναμο χέρι Του και να είμαι γαλήνιος, αντί να με τρώει η ανησυχία και το άγχος, ήταν αυτός:

Πώς θα είμαι ήσυχος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή μου και θα με προστατέψει με την Παντοδυναμία Του; Γιατί τόσους που χάνονται δεν τους προστατεύει ο Θεός και θα προστατέψει εμένα;

Ο Εχθρός του ανθρώπου, μου έλεγε, να μην προσεύχομαι. Γιατί να προσευχηθείς; Αν θέλει ο Θεός σε σώζει και χωρίς να του το ζητήσεις.

Αυτός ήταν ο δικός μου πειρασμός. Ένας άλλος πιο βλακώδης, είναι να σκέφτεσαι όπως κάνουν μερικοί που λένε, γιατί να προσευχηθώ, αφού ο Θεός ξέρει τί χρειάζεσαι.

Όταν είδα και τον τίτλο ενός βιβλίου (!) του ΑΪνστάΪν, με τίτλο, "Να μην λέμε στο Θεό, τί να κάνει", δεν το πίστευα. Είναι δυνατόν τόσο μυαλό να γράψει μια τόσο μεγάλη κουταμάρα;

Ένας άλλος πειρασμός ήταν του Ιώβ, η επιμονή των φίλων του να δεχθεί ότι πληρώνει για τις αμαρτίες του. Δεν με τιμωρεί ο Θεός για τις αμαρτίες μου. Τους έλεγε ο Ιώβ και ευλογούσε το Θεό. Η γυναίκα του τον πίεζε επίσης: Τί ευλογείς το Θεό, του έλεγε. Δεν βλέπεις τί σου έκανε; Βλαστήμα τον και πέθανε. Ο Ιώβ τους έλεγε, γυμνός ήρθα και γυμνός απέρχομαι. Να είναι ευλογημένο το Όνομα του Θεού.

Ακόμα ένας πειρασμός είναι αυτός στον οποίο απαντάει ο Ίδιος ο Κύριος. "Παρήσαν δέ τινες εν αυτώ τω καιρώ,απαγγέλλοντες αυτώ περί των Γαλιλαίων, ων το αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών. και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς. δοκείτε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί παρά πάντας τους Γαλιλαίους εγένοντο; ότι τοιαύτα πεπόνθασιν; ουχί, λέγω υμίν. αλλ΄ εάν μη μετανοείτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε.

Μετανοώ για τις αμαρτίες μου και αναθεωρώ την ζωή μου. Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το ονομά Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Η απάντηση μου δίνονταν επί χρόνια, από τον πνευματικό μου, με τα ίδια πάντοτε λόγια, που δεν ήμουν εις θέσιν να καταλάβω: Μή, παιδί μου, εμποδίζεις την χάρη του Θεού να σε επισκεφθεί!

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου