Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Καισαροπαπισμός

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η ιστορία αυτού του κόσμου είναι ιστορία του αντιχρίστου, δηλαδή αυτών που δεν δοξάζουν τον Χριστό και αρνούνται τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, θεωρώντας ότι είναι πνεύμα του ανθρώπου. H παγανιστική λατρεία της γης μετατράπηκε σε προσωπολατρεία στο πρόσωπο του Πάπα της Ρώμης.

Η Ιστορία του Χριστού είναι η Ιστορία της Εκκλησίας, αυτή που έγραψαν οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές, οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι

Οι βόρειοι κατακτητές της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι οποίοι δεν ήταν εις θέσιν να δεχθούν τον Χριστό ασπάστηκαν και τον καισαροπαπισμό της Ρώμης και τον συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

Ο πολιτισμός αυτός ήδη βρίσκεται στο τέλος του. Πολλοί φοβούνται ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και ανησυχούν. Αυτό που έρχεται δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά το τέλος του πολιτισμού αυτού του κόσμου.

Όσοι πιστεύουν ακόμα στον κόσμο αυτόν και στον πολιτισμό του, καλώς ανησυχούν γιατί φτάνει το τέλος του. Εμείς όμως που δεν πιστεύουμε στον πολιτισμό αυτού του κόσμου, αλλά στον Χριστό, δεν ανησυχούμε.Εμείς δεν έχουμε εδώ πολιτισμό. Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν. Την άνω επιζητούμεν.

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου