Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Η Ιστορία λέει πάντα την αλήθεια

Το κείμενο του Αλεξέι Ορλώφ για την «ποιότητα» της οθωμανικής εξουσίας και η σημερινή λαίλαπα των Τούρκων που δεν έχει καμφθεί

«Φανερόν κάμνομεν εἰς ὅλους κοινῶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ῥωμαίους ὁποῦ εὑρίσκονται ὑποκάτω εἰς τὴν τυραννίαν τῶν τούρκων.
Γνωστὸν εἶναι εἰς ὅλον τὸν κόσμον, πόσον πάσχει ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, καὶ πόσον βασανίζονται ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπον γένος τῶν τούρκων οἱ ὁμόπιστοί μου ῥωμαῖοι· καθ' ἡμέραν αὐτοὶ οἱ ἀσεβεῖς βλασφημοῦσι τὴν ἁγίαν μας πίστιν, καταπατοῦσι καὶ μολύνουσι τὰ ἄχραντά μας μυστήρια, κατακρημνίζουσι καὶ μεταβάλλουσιν εἰς μιαρὰ προσκυνήματα τοῦ μωάμεθ τοὺς ἁγίους ναούς, καὶ δὲν παύουσι νά ἁρπάζουσιν ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τὰ τέκνα της· καὶ διὰ νά σβύσωσι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τοῦτα τὰ μέρη, καθὼς τὸ ἔσβυσαν εἰς ὅλην τὴν Αἴγυπτον, Ἀραβίαν, Ἀφρικὴν καὶ Ἀνατολήν, μεταχειρίζονται κάθε εἴδους τυραννίαν καὶ ἀσπλαχνίαν· τοὺς ἁρπάζουσιν ἄδικα τὰ ὑπάρχοντά τους· τοὺς δέρουσι, τοὺς φυλακόνουσι καὶ τοὺς θανατόνουσιν ἄδικα, βιάζουσι τὸ ἀδύνατον μέρος, καὶ ἀποχωρίζουσι πολλάκις (;) τοὺς ἀγαπημένους γονεῖς ἀπὸ τὰ τέκνα τους· ὥστε δι' ὅλας αὑτὰς τὰς τυραννίας καὶ βιασμοὺς· πολλοὶ ὀλιγόπιστοι, φεῦ, εἰς ῥούμελην, μωρέαν, κρήτην καὶ ἄλλας διαφόρους νήσους ἐπρόδωκαν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλάξαντες τὴν πίστιν τους· ποῖος ἆρά γε χριστιανὸς βλέπωντας τὴν ἐλεεινὴν κατάστασιν τῆς χριστιανωσύνης καὶ τὴν τόσην τυραννίαν ὀποῦ γίνεται εἰς τοὺς χριστιανούς, δὲν αἰσθάνεται λύπην εἰς την καρδίαν του;»

Από την προκήρυξη του κόμη και αρχιναυάρχου του ρωσικού στόλου στο ελληνικό αρχιπέλαγος Αλεξέι Ορλώφ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου «Ιστορία του ελληνικού έθνους», τόμος 6, σελ. 614

Αυτό το κείμενο πυρπόλησε τις ψυχές Ελλήνων και ξένων φιλελλήνων και «παρέσυρε», λένε, πολλούς να εξεγερθούν εναντίον του τρισβάρβαρου, αλλόπιστου δυνάστη. Λες και ο αγώνας για ελευθερία είναι ζήτημα παραπλάνησης ή πειθούς και όχι ανίκητη ενόρμηση κάθε ένθεου προσώπου που αναφέρεται προς το άπαν και το άπειρον και αποζητά τον κραδασμικό συντονισμό με αυτό. Ακόμα μια ελληνική εξέγερση εναντίον των Τούρκων, τα Ορλωφικά, που ξέσπασε το 1770, δεν στέφθηκε από επιτυχία. Πνίγηκε στο αίμα της. Ομως, έδειχνε στην ανθρωπότητα ποια ήταν η αμετάκλητη απόφαση του Γένους μας: να ελευθερωθεί ή να πεθάνει. Στην ενδιάμεση περιοχή που χωρίζει την ελευθερία από τον θάνατο, η ζωή είναι ανεκτή μόνο αν προετοιμάζει την έξοδο στο φως της ελευθερίας. Αλλιώς, δεν αντέχεται.

Η φρίκη παραμένει

Ο Αλεξέι Ορλώφ, που υπογράφει αυτό το κείμενο, ήταν ένας από τους αναρίθμητους ξένους που έμαθε την αλήθεια για τη φύση και την «ποιότητα» της οθωμανικής εξουσίας και ένας από τους ελάχιστους που την έγραψε, τη δημοσιοποίησε και προσπάθησε να υπηρετήσει με πράξεις τις παροτρύνσεις που έκανε προς τους άλλους. Οποιος διαβάσει αυτές τις γραμμές, από τη συγγραφή των οποίων μας χωρίζουν σχεδόν δυόμισι αιώνες, θα διαπιστώσει με φρίκη πόσα πράγματα έχουν μείνει απαράλλαχτα. Η λαίλαπα του τουρκισμού δεν έχει καμφθεί από το πέρασμα των αιώνων. Εκδηλώνεται με εωσφορική επιμονή και μανιακή τάξη. Προσπαθούν ακόμα να σβήνουν το όνομα του Χριστού απ' όπου κι αν περνούν. Μεταχειρίζονται τους ανθρώπους σαν αντικείμενα και αρπάζουν άδικα τα υπάρχοντά τους. Δέρνουν, βιάζουν, σκοτώνουν, καταπιέζουν, σαν κατάρα βαριά που έρχεται ορμητικά από το παρελθόν για να πλήξει τους τόπους των ανθρώπων.

Οι συναλλασσόμενοι με αυτούς αυτομάτως περνούν στην αντίπερα όχθη από εκείνην που βρίσκονται οι δίκαιοι και οι ενάρετοι. Με τους πολίτες που έχουν αλυσοδεθεί σε αυτόν τον κλωβό της ανομίας μπορεί να υπάρξει και ειρήνη και να συναφθούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Ομως, δεν μπορεί να υπάρξουν συναλλαγή και καταλλαγή με μια δομή που αντί για θεμέλια έχει οστά εκατομμυρίων θυμάτων που βασάνισε, γενοκτόνησε και λεηλάτησε για να διασφαλίσει την ύπαρξή της. Ούτε δύνανται να επιζητούν οι κλειδοκράτορες του απέραντου κολαστηρίου, που αποκαλείται τουρκικό κράτος, την όποια «συνεννόηση» για ζητήματα που αφορούν την εδαφική και την πνευματική ακεραιότητα του Ελληνισμού. Το μόνο που θα μπορούσε να αποτρέψει τη «μάστιγα της Ασίας» από σκέψεις για διεύρυνση του κύκλου του αίματος που άνοιξαν από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην περιοχή μας είναι η ελληνική ισχύς και η άκαμπτη βούληση για αφειδώλευτη χρήση της όποτε χρειαστεί.

Παναγιώτης Λιάκος

dimokratianews.gr

2 σχόλια:

Στέργιος (Αλέξανδρος) είπε...

…..«….. και πάλιν ερχόμενος…..»…!; B΄

…..Mήπως, λοιπόν, περιμένουμε μ ά τ α ι α τη Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού….,
μα και την του Αντιχρίστου…., καθώς για τ ό τ ε και για ε κ ε ί ν ο υ ς μιλούν όλοι –τους…!;
Ναι, να, πάλι, και παραδείγματος χάριν….:

* Πέτρος : «Διά τούτο, αγαπητοί, ενώ περιμένετε αυτά, φροντίστε να βρεθήτε ενώπιόν του
ακηλίδωτοι και άψογοι εν ειρήνη,…..» : [Πέτρου Β΄, κεφ. 3, εδ. 14,…..]….,
* Παύλος : «Ενώ τώρα εφανερώθηκε μια για πάντα εις το τέλος των αιώνων, διά να καταργήση
την αμαρτίαν με την θυσίαν του εαυτού του.» : [Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 9, εδ. 26.]….,
* Παύλος : «Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής,
ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου,
δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν,
διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού
θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς
μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον. Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» :
[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 15, 16, 17, 18.]….,
* Παύλος : «Όσον αφορά, αδελφοί, την έλευσιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την συνάντησίν μας
με αυτόν,….. Ας μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον,
διότι δεν θα έλθη η Ημέρα εκείνη εάν δεν έλθη
πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας / ο αντίσχριστος /,…..
Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ---- …..ήτοι, ο αντίχριστος….. ----
να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του,
διότι η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά, έως ότου φύγη από το μέσον εκείνος που τώρα εμποδίζει,
και τότε θα φανερωθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα καταστρέψη με την πνοήν του στόματός του
και θα τον εκμηδενίση με την εμφάνισιν της ελεύσεώς του. » :
[Παύλου, Προς Θεσσαλονικείς Β΄, κεφ. 2, εδ. 1,…..3,…..6, 7, 8,…..]….,
* Ιησούς / προς Καϊάφα και πρεσβυτέρους / : «Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα θα ιδήτε
τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της Δυνάμεως
και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού.» : [Ματθαίος : κεφ. 26, εδ. 64.]….,
* Ιωάννης : «Ιδού, έρχεται με τα σύννεφα. Κάθε μάτι θα τον ιδή
και εκείνοι που τον εκέντησαν, και θα θρηνήσουν δι’ αυτόν όλαι αι φυλαί της γης.» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : Κεφ. 1, εδ. 7.]....,
* Ιησούς / προς μαθητές του / :«Δεν λέτε, ‘’Τέσσερις μήνες ακόμη και ο θερισμός έρχεται’’;
Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν.
Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν…..»….: [Ιωάννης : κεφ. 4, εδ. 34, 35, 36.]….,
* Ιησούς / προς Ιουδαίους / : «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και ήδη ήλθε,
που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνήν του Υιού του Θεού
και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν.»....: [Ιωάννης, κεφ. 5, εδ. 25]....,….!

Μήπως θα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά, και, τα, σε επιστολή του προς τον Α. Ιερώνυμο,
του Γρηγόριου Ναζιανζηνού….: «Έχουμε ανάγκη από όσο το δυνατό περισσότερους μύθους
για να μπορούμε να εντυπωσιάζουμε τον όχλο. Όσο λιγότερο καταλαβαίνει ο όχλος,
τόσο πιο ενθουσιώδης γίνεται. Οι πατέρες και οι δάσκαλοί μας δεν έλεγαν πάντοτε τι σκέφτονταν,
αλλά έλεγαν αυτό που τους υπαγόρευαν οι συνθήκες και οι ανάγκες…..»….,…..
όπως και τα του επισκόπου Συνέσιου….: «Ο λαός ζητάει επίμονα
να τον εξαπατάς, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μ’ αυτόν.»…,…!;

…..Έιιιιι…., μήπωςςςςς…!;…..
Στέργιος (Αλέξανδρος) www.stergios888.gr

Στέργιος (Αλέξανδρος) είπε...

…..«….. και πάλιν ερχόμενος…..»…!; Α΄

…..Ω συνάνθρωποί μου, μήπως περιμένουμε μάταια τη Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού….,
μα και την του Αντιχρίστου…., καθώς για τ ό τ ε και για ε κ ε ί ν ο υ ς μιλούν όλοι –τους…!;
Ναι, να, και παραδείγματος χάριν….:

* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του.» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,
* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / .» :
[Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,
* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» : [Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,
* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /,
να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
κατά την έλευσίν του.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,
* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει.» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,
* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,
* Παύλος : « Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά
και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
το τέλος των αιώνων.» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,
* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη.» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,
* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού.» :
[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,
* Πέτρος : «.....οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν,
η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν.» : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….,
* Ιάκωβος : «Φανήτε και σεις υπομονητικοί, δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδερφοί / ,
διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει.» : [Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 8.]….,
* Παύλος : «Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι περιωρισμένος,..…
.....διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού.» : [Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 29,…. 31.]….,
* Παύλος : «.....και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλ’ ας
ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα.» :
[Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 25.]….,
* Πέτρος : «.....αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς.
….Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των.» : [Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 5, 7.]….,
* Ιησούς : « Αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ιδούν την βασιλείαν του Θεού
να έρχεται με δύναμιν.» : [Μάρκος : 9 : 1.]….,
* Ιωάννης : «…..διότι ο καιρός /της 2ης παρουσίας του Ι. Χ/ πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3]….,
* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν.» : [Ιωάννης : 14 : 30.]….,
* Ιωάννης : «Παιδιά, είναι η τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και, πραγματικά, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι τελευταία ώρα.» : [Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 18.]….,
* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!.....
…..Έιιιιι…., μήπωςςςςς…!;…..
Στέργιος (Αλέξανδρος) www.stergios888.gr

Δημοσίευση σχολίου