Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Το Ραγκούσειον άγος. Κύριε Καστανίδη θα αναλάβετε την κάθαρση;


«Άρον-άρον» εμφανίστηκαν στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου φύλλα του Α΄ τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 16η Ιουνίου 2011, προκειμένου να φαίνεται ότι δημοσιεύτηκαν ενώ ακόμη ασκούσαν τα καθήκοντά τους οι παραιτηθέντες Υπουργοί της προηγούμενης Κυβέρνησης του νυν και αεί αξιόπιστου Πρωθυπουργού μας. Όλως περιέργως αν επιχειρούσε κανείς να δει τις δημοσιεύσεις ΦΕΚ είτε στις 16, είτε στις 17 Ιουνίου, δεν θα συναντούσε καμία ένδειξη περί του Α΄ τεύχους. Όλως περιέργως, ολόκληρη την Πέμπτη 16 Ιουνίου εκυοφορείτο ο πολυθρύλητος και πολυθρήνητος ανασχηματισμός και, λογικά, την ημέρα αυτή, όλοι οι Υπουργοί «μάζευαν τα μπογαλάκια τους» - πλην βεβαίως του αμετακίνητου Πρώτου Αντιπροέδρου, και πλην, βεβαίως-βεβαίως, της «αγίας», όχι όμως και «ομοουσίου», θηλυκής τριάδος του τραγικού Υπουργείου της α-Παιδείας. Πάντως οι Υπουργοί μας δεν είχαν ακόμη «παραιτηθεί», και, για να μην απαιτηθεί συλλογή υπογραφών από τους διαδόχους τους, κάποιοι δούλεψαν υπερωριακώς -άξιος ο μισθός τους!- και οι πρόσφατα ψηφισμένοι νόμου είδαν, «εγκύρως» και εγκαίρως, το φως της (πασοκικής) νομιμότητος. Μεταξύ αυτών και ο νόμος 3979 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του καλλικρατοπάτερος κυρίου Ραγκούση από την επίζηλη θέση του Μεγάλου Βεζίρη. Αφήνοντας, προς το παρόν, το πλήθος των ανεκδότων που στεγάζονται στα περί «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» άρθρα του περί ου ο λόγος νομοθετικού αριστουργήματος, περιοριζόμεθα σε μια από τις «λοιπές διατάξεις», που συμπλέκουν την πολιτειακή λειτουργία του νομοθετείν με την καλή τέχνη του φωτογραφίζειν και την κοινωνική προσφορά του ικανοποιείν και μπαλώνειν…. Διαβάζουμε στην § 11 του άρθρου 45 του νόμου της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (Ν. 3979):
11. Η πλήρωση μίας θέσης, εκ των θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. Στις περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Συμβάσεις εργασίας που συνήφθησαν με πρόσωπα κατά τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.
Ο νόμος 3584/2007 είναι ο Κώδικας Καταστάσεως Δημοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος στο άρθρο 163 ρυθμίζει τα σχετικά με την πρόσληψη κτλ των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών των Δημάρχων. Εκείνος ο «απαράδεκτος» προκάτοχος του κυρίου Ραγκούση, ο κύριος Παυλόπουλος είχε ορίσει πως, για να προσληφθεί, ως μετακλητός υπάλληλος σε Δήμο, ένας Ειδικός Σύμβουλος, Συνεργάτης, κτλ, θα έπρεπε να κατέχει σωρευτικά: «1ον, τα γενικά προσόντα διορισμού στο δημόσιο, 2ον, πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, και 3ον, ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, κ.α.), ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία…». Αυτά ο κύριος Παυλόπουλος. Ο Καθηγητής. Έρχεται τώρα (ακριβώς πριν φύγει) ο κύριος Ραγκούσης, και, δια της πειθήνιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, νομοθετεί: μια θέση μετακλητού υπαλλήλου (δηλαδή από μια θέση σε κάθε ένα από τους 325 Δήμους και από μια σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες) μπορεί να καλυφθεί, ή με πρώην δήμαρχο (!!!) ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης… Και, σα να μη φτάνει αυτό, ο άτεγκτος τηρητής της νομιμότητας νομιμοποιεί αναδρομικά όσες τέτοιες προσλήψεις έγιναν (προφανώς παρανόμως) μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι και ποιοι αναστέναξαν ανακουφισμένοι με την όντως εμπνευσμένη νομοθετική πρωτοβουλία του άρτι αφιππεύσαντος της Δημοσίας Διοικήσεως Υπουργού. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε πως η κατοχύρωση της δυνατότητας προσλήψεως πρώην δημάρχων σε θέσεις «μετακλητών συνεργατών» προσφέρει και στον ίδιο (ως πρώην δήμαρχο) μια διέξοδο από τον, πάντα πιθανό, κίνδυνο μιας περαιτέρω υποβαθμίσεώς του…
οπωπητήρ

http://filotimia.blogspot.com/2011/06/blog-post_6447.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου