Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Ήτω η δόξα Κυρίου

Από τι θα ηλεκτροδοτείται ο Κόσμος; Μα από κάρβουνο, φυσικά

Ή από πυρηνική, ή από αέριο, αν έχουν, ή από μεγάλα Υ/Η εάν έχουν την τύχη και την γεωγραφία. Ή, δεν θα ηλεκτροδοτούνται.

Μπορεί εδώ να ασχολούμαστε με φωτοβολταϊκούς "επενδυτές" της δεκάρας, ή αιολικούς ΑΠΕτεώνες και αρουραίους, αλλά ούτε τα φωτοβολταϊκά, ούτε τα αιολικά παράγουν σημαντικό ρεύμα, και αυτό που παράγουν είναι μικρή, πανάκριβη και περιττή τσόντα.