Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Να αξιολογούμε τη στάση όσων γνωρίζουν και προνοούν. Κανενός άλλου.

Χρησταὶ αἱ τῶν φρονίμων δόξαι, πονηραὶ δὲ αἱ τῶν ἀφρόνων.
Σωκράτης.

Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή χώρα, πολύ «ουδέτερη». Τουλάχιστον έτσι θέλουν να νομίζουμε.

Ο Αδόλφος την «σεβάστηκε». Δεν την κατέλαβε, παρότι ήταν πλούσια και στρατιωτικά αδύναμη (ενώ είχε ισοπεδώσει φτωχούς και στρατιωτικά δυνατούς). Προτίμησε να στείλει τα στρατά του στη Ρωσία, παρά να αποκτήσει σύνορα με τον Ντούτσε. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα εσείς…

Η χώρα αυτή είναι διάσημη για τις σοκολάτες της, τα ρολόγια της και τα χειμερινά σπορ, αλλά κυρίως για τις τράπεζές της. Όλο το χρήμα από λαμογιές εκεί μαζεύεται. Ξανακαταλάβατε τώρα εσείς.

Να ζείτε σεμνά και ταπεινά, δίχως εγωισμό…

Πάντα να ζείτε σεμνά και ταπεινά, δίχως εγωισμό…

Πάντα να φροντίζετε ν’ αγαπάτε τους γέρους, τα ορφανά, τους αρρώστους.

Να συναναστρέφεστε με φτωχούς και με ανθρώπους που οι άλλοι τους ταπεινώνουν.

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης