Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Ἡ μέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος

Γράφει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός

Οἱ Σύνοδοι τοῦ 14ου αἰῶνος διατυπώνουν τὴν θεολογία περὶ τῆς Θείας Χάριτος. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση δέχεται αὐτὲς τὶς Συνόδους ὡς 9η Οἰκουμενικὴ καὶ πανορθόδοξα γίνεται αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ γνωστοὺς Θεολόγους.

Διότι καὶ ἡ Σύνοδος αὐτή, ὅπως καὶ ἡ 8η τὸ 879, διαφοροποιοῦν ριζικὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν πατερικὴ συνέχειά της, ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸ τῆς Δύσεως. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, λοιπόν, μὲ τὴν θεολογία του, καρπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν φωτισμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καρδιά του, εἶναι ὁ Πατέρας τῆς 9ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Πανορθόδοξα εγκαίνια στον νέο Καθεδρικό των Τιράνων

Την ουσία και το τεράστιο κατόρθωμα πίσω από το συμβολισμό, αναδεικνύει η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, τριών ακόμη Πατριαρχών και τριών Αρχιεπισκόπων κατά την τελετή των εγκαινίων του νέου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως στα Τίρανα της Αλβανίας.

Είκοσι δύο χρόνια μετά την εκλογή του σημερινού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, του ανθρώπου που παρέλαβε την νεώτερη και πιο διωγμένη Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία, το σύνολο των Ορθοδόξων Εκκλησιών θα εορτάσουν την «Ανάσταση» της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας γύρω από την Αγία Τράπεζα του νέου Καθεδρικού Ναού.