Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Το Έθνος – Κράτος καταρρέει.

Το εθνικό κράτος είναι δημιούργημα της βιομηχανικής εποχής. Η ανάγκη ύπαρξης ενιαίας αγοράς, επέβαλε την ιδέα ενός ενιαίου έθνους που ομογενοποίησε τις διάφορες λαϊκές αποχρώσεις σε μια ενιαία λαϊκή μάζα.

Το κράτος έγινε νομικό πρόσωπο και η ενιαία κρατική εξουσία οργανώθηκε με βάση το συγκεντρωτικό πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην οποία η κατάληψη και η άσκηση της κρατικής εξουσίας γίνεται από οργανωμένα ιδιωτικά clubs (πολιτικά κόμματα). Οργανώθηκε εθνική οικονομία (η οποία απέκτησε και υπουργείο εθνικής οικονομίας), αντιμετωπίζοντας το λαό ενιαία ως στατιστικά νούμερα. Εντός αυτού άνθισαν οι ολιγάρχες εθνικοί καπιταλιστές, ενώ από την άλλη υπήρχαν οι μεγάλες λαϊκές μάζες, χωρισμένες σε μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώματα. Τα κόμματα, στον αγώνα τους για την κατάληψη της εξουσίας, διακήρυτταν ιδεολογίες με βασικούς στόχους την ελευθερία ή τον έλεγχο της εθνικής αγοράς και τον τρόπο κατανομής του εθνικού πλούτου.