Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Αρχή Τριωδίου.

Το λειτουργικό βιβλίο τοποθετείται ενώπιον της εικόνας του Δεσπότου Χριστού για να το παραλάβει ο μικρότερος της αδελφότητας και να το παραδώσει στον ψάλτη.

Η χρήση του θα τελειώσει το Μ.Σαββατο το βράδυ.

Καλή αρχή μετανοίας...

Ευλογημένη έναρξη Τριωδίου...