Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

Μνήμη του θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Χώναις της Φρυγίας

Κοντά στην Ιεράπολη, στη Φρυγία, υπήρχε ένας τόπος ονόματι «Χώναι» και στο μέρος αυτό υπήρχε μια πηγή με νερό που θεράπευε ασθένειες. Για τον τόπο αυτό είχε προφητεύσει ο Από­στολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν κήρυττε το Ευαγγέλιο στην Ιεράπολη της Φρυγίας, συνοδευόμενος από τον Φίλιππο. Τότε λοιπόν είχε πει ότι εκεί θα ανέβλυζε θαυματουργικά μια πηγή, που το νερό της θα θεράπευε πολλούς και επίσης ότι ο μέγας Αρχάγγελος του Θεού Μιχαήλ θα επισκεπτόταν αυτό το μέρος. Η προφητεία του Ευαγγελιστή, επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, όταν ανέβλυσε μέσα από τη γη μια πηγή και το νερό της έγινε πασίγνωστο για τη θαυματουργική δύναμή του.

Κάποιος ειδωλολάτρης στη Λαοδίκεια είχε μία κόρη μουγγή, γεγονός που του προξενούσε μεγάλη θλίψη. Σ’ αυτόν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του είπε να πάει την κόρη του στην πηγή, όπου θα έβρισκε τη θεραπεία. Ό πατέρας υπάκουσε αμέσως και έφερε την κοπέλα στην πηγή· εκεί συνάντησε πολλούς ανθρώπους που επίσης είχαν προστρέξει για να γιατρευτούν από ποικίλα δεινά και ασθένειες. Όλοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Τους ρώτησε ο πατέρας πώς θα ζητήσει θεραπεία για την κόρη του και οι χριστιανοί του είπαν: «Πρέπει να προσευχηθείς στον αρχάγγελο Μιχαήλ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Πράγματι ο άνθρωπος προσευχήθηκε, ύστερα έδωσε στην κόρη του να πιει από το νερό της πηγής και το κορίτσι άρχισε να μιλά! Ο ειδωλολάτρης πατέρας, η κόρη και όλοι οι οικιακοί τους βαπτίστηκαν. Μάλιστα αυτός έκτισε πάνω από την πηγή εκκλησία, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Η μυστική διπλωματία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Η μυστική διπλωματία είναι το χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής πολιτικής, ακριβώς διότι είναι αυτή η πολιτική που κρύβει την αλήθεια και κοροϊδεύει τους λαούς…
Οι συμφωνίες για «εχεμύθεια» είναι η «μυστική διπλωματία» των σημερινών ληστών και δημίων του πλανήτη: Η «μυστική διπλωματία» των Λεσχών, Δικτύων και Οργάνων της ΕΛΙΤ του πλανητικού φασισμού…

Οι μεγάλοι ηγέτες των Αριστερών Κινημάτων και Ιδεών καυτηρίαζαν ΠΑΝΤΑ τις μυστικές διπλωματίες και τις «εχεμύθειες» των κλειστών κύκλων της ιμπεριαλιστικής κακουργίας.

Η Αριστερά ξεσκέπαζε τέτοιες μυστικές διπλωματίες και εχεμύθειες…