Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Ο Θεός επιτρέπει τον πόνο στη ζωή μας


Πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει τον πόνο στη ζωή μας για να εμβαθύνουμε στο αληθινό και ουσιώδες νόημά της και να μάθουμε να απορρίπτουμε τα δευτερεύοντα και επουσιώδη.

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής