Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Ο δρόμος προς την τελειότητα


Ὁ δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελειότητα εἶναι μακρύς.
Εὔχεστε στὸ Θεὸ νὰ σᾶς δυναμώνει.
Νὰ ἀντιμετωπίζετε μὲ ὑπομονὴ τὶς πτώσεις σας καί, ἀφοῦ γρήγορα σηκωθεῖτε, νὰ τρέχετε καὶ νὰ μὴ στέκεστε, σὰν τὰ παιδιά, στὸν τόπο ποὺ πέσατε, κλαίγοντας καὶ θρηνώντας ἀπαρηγόρητα.

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως