Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Νεο εποχήτες

Πώς θα φυλαχθούμε με τη δύναμη του Θεού απ΄ την ασθένεια

Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Δεν θα εξαρτιόμασταν απ΄ τις φαρμακοβιομηχανίες, αν εφαρμόζαμε το Ευαγγέλιο. Και μόνο αν εφαρμόζαμε την Εντολή "ευλογείτε και μη καταράσθε" "καλώς ποιείτε τους καταρωμένους υμάς" δεν θα πέφταμε ποτέ στα χέρια των γιατρών.

Οι άθεοι, βέβαια, δε διαβάζουν το Ευαγγέλιο και επειδή μας εντυπωσιάζουν τα ξένα ονόματα, θα μνημονεύσουμε δυο ξένους συγγραφείς απ΄ τους οποίους ο ένας τυχαίνει να είναι γιατρός ο οποίος υπήρξε διάσημος στην εποχή του. Οι συγγραφείς αυτοί επαναλαμβάνουν τα λόγια της Γραφής. Είναι ο Στρόνμπεργκ, κάπως έτσι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο με τον τίτλο "Εκείνο" κι ο άλλος είναι ο Πεγκύ, συγγραφέας του βιβλίου με τον τίτλο "Οι θεραπείες του Χριστού".