Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Η μεγαλύτερη σπατάλη

Γέροντας Ιωακείμ: «Παράσχου Κύριε»

…Έρχεται εδώ ένας Ρώσος επίσκοπος, Παύλος το όνομά του. Ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πνευματικότατος άνθρωπος. Κάθε τρεις φράσεις που λέει, συμπληρώνει: «Παράσχου, Κύριε». Μια μέρα τον ρωτώ:

- Γέροντα, γιατί συνέχεια λέτε Παράσχου Κύριε;

- Α, το αγαπώ πολύ.

- Σ’ αυτό συμφωνούμε, του λέω.

Ας μας ακούσει ο Θεός. Θεέ μου, άκουσε κι εκπλήρωσε το αίτημά μας. Μακάρι να ήσαν τέτοια τα αιτήματά μας και όχι μόνο ψωμί, δουλειά, υγεία. Κι αυτά βεβαίως χρειάζονται, αλλά είναι δευτερεύοντα.

Πρό τῆς κάλπης

Φροντίστε Ἕλληνες πατριῶτες νά ψηφίσετε τούς πλέον ἀντιπατριῶτες.
Αὐτούς πού ἀφοῦ δέν μπόρεσαν νά τά βάλουν μέ τούς ζωντανούς, τά ἔβαλαν μέ τούς ἡρωικούς νεκρούς.
Νά βγοῦν οἱ νεκροί ἀπό τόν τάφο καί νά μποῦν αὐτοί...!

Ἀφιέρωση σέ μία πρώην ὑπουργό παιδείας και κ.λπ.

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα. Εἶναι ἀπαραίτητο τά παιδιά νά μαθαίνουν ἀπό νωρίς μιά ξένη γλῶσσα: Ἑλληνικά!

Βενιζέλος-Τεράστιος επιχειρηματίας: Δείτε πως αυγάτισε η περιουσία του μέσα σε 13 χρόνια


1996: 3 γραφεία, 1 εξοχικό, 2 οικόπεδα, περίπου 130.000 ευρώ καταθέσεις και εισόδημα 55.000 ευρώ

Πνευματική ανάγνωση

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Προσδοκάσθω ως υετός το απόφθεγμά μου
και καταβήτω ως δρόσος τα ρήματά μου,
ως όμβρος επ΄ άγρωστιν
και ωσεί νιφετός επί χόρτον."
Ωδή δευτέρα

Η πνευματική ανάγνωση είναι όπως η πλήρης αναπνοή. Για να είναι πλήρης η αναπνοή δεν εξαρτάται μόνο από την εισπνοή αλλά και από την εκπνοή. Δεν είναι πλήρης η αναπνοή αν δεν είναι πλήρης τόσο η εισπνοή, όσο και η εκπνοή. Πρέπει να βγει όλος ο αέρας από τους πνεύμονες για να μπει καινούριος αέρας.