Κυριακή 4 Μαΐου 2014

Οι εντιμότατοι απατεώνες...

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η φιλοκυβερνητική και πλήρως μνημονιακή "Καθημερινή" αναφέρουν πως:
Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 13 δις ευρώ τους τελευταίους 13 μήνες βαρύνουν τους έλληνες πολίτες!

Αν συνυπολογίσουμε ότι η οφειλή είναι πιά ποινικό αδίκημα,
...τότε πάνω από 2.500.000 πολίτες και επιχειρήσεις, μπορούν να θεωρούνται πλέον παράνομοι!
Κατά τα άλλα τα success stories συνεχίζονται και κατά την συγκυβέρνηση-αίσχος η χώρα έχει αποφύγει την πτώχευση!

«Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄ (σελ. 347-349). Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.

Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοὺ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα.

«Θάνατος» φέτος η φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες.

Σχεδόν το σύνολο του νομικού κόσμου της χώρας καταγγέλλει τις συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ότι αφορά δε τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε τόσο κατάφορη παραβίαση της αρχής της ισότητας μεταξύ των Ελλήνων, ούτε επί χούντας.

Φέτος λοιπόν, για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ενώ ένας μισθωτός θα καταβάλει για φόρο εισοδήματος 2.300 ευρώ, αντίθετα ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μικροεπιχειρηματίας, για το ίδιο εισόδημα, θα καταβάλει φόρο εισοδήματος (μαζί με την επαίσχυντη προκαταβολή) 8.060 ευρώ!!! Για τέτοια... "ισότητα" μιλάμε!!! Επιπλέον ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μικροεπιειρηματίας, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και δεν έχουν ούτε την απαλλαγή από την συλλογή των αποδείξεων. Αυτό λοιπόν λέγεται συνταγματική ισότητα μεταξύ των Ελλήνων πολιτών.