Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Η Καθαρά Δευτέρα στα Βυζαντινά Ανάκτορα!


Σύμφωνα με τους ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί με την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο η Καθαρά Δευτέρα στα Βυζαντινά Ανάκτορα είχε Μοναστηριακό χαρακτήρα. Έτσι την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δεν λειτουργούσε η Αυτοκρατορική Τράπεζα. Οι Αυτοκράτορες και τα Μέλη της Αυλής νήστευαν κρατώντας τριήμερο. Τα ωμά λαχανικά και τα φρούτα ήταν τα μόνα που επιτρεπόταν εκτός αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι υγείας για κάποιο από τα Μέλη της Αυτοκρατορικής Οικογένειας ή της Αυλής.

Νέαι Θήβαι

Άρθρον του ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-


«χρέος των αρχηγών,
είναι να φροντίζωσι δια
την ζωήν των άλλων, κι ‘όχι
δια την ιδικήν των»

(Πελοπίδας)

Η Θήβα κάποτε ηυρέθη εις καθεστώς ανάλογον με το σύγχρονον τυραννικόν. Χάριν εις την προδοσίαν του Λεοντιάδου, οι Λακεδαιμόνιοι κατώρθωσαν να καταλάβουσι το φρούριον του Κάδμου, της ακροπόλεως των Θηβών, το οποίον και την υπεράσπιζεν και ούτως κατέλαβον την πόλιν, την οποίαν και εκράτησαν υπό την κατοχήν των. Έκριναν όμως, όπως πας ξένος κατακτητής, πως καλύτερα θα εκυβέρνουν τους υποδούλους Θηβαίους, αν εμεταχειρίζοντο δια τον σκοπόν τούτον, ωρισμένους εντόπιους προδότας, οι οποίοι και θα ήσαν πρόθυμοι να τους υπηρετούν. Ένας τέτοιος φυσικά, ήτο εκείνος που τους επρόδωσεν την πατρίδαν του, ο Λεοντιάδης.

H ΑΛΗΘΕΙΑ για τον Παπαδήμο – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΟΜΟΡΦΑ -

Γράφει ο Πόρτα -Πόρτα

Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος.

Ρομποδημος με μια ματιά: Αντιπροεδρας ΕΚΤ 2002-2010, μέλος Τριμερους από 1998, Δκτης ΤτΕ επί Σημιτη, Εκπροσωπος στο ΔΝΤ και….
Εκτελεστικός Οικονομικός Σύμβουλος στην FED Βοστωνης (σας τα λέω εγώ.. γιατί απ' αλλού δε θα τα μάθετε!)
+++( Swaps με Σαρδελή.. ο οποίος ήρθε από Κεντρ Τράπεζα Σουηδίας και World Bank)

Πως τα κατάφερε όλα αυτά ένας Ρομποδημος ηλεκτρολόγος?

Το 78% των Ελλήνων ακουσίως στο πλευρό της Άγγελα Μέρκελ

Σήμερα το 78% των ελλήνων βάση Δημοσκοπήσεων αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των διανοούμενων (αριστερά και δεξιά) θέλει να μείνει στο ευρώ. «Το ευρώ είναι ένα όπλο που δεν πρέπει να αφήσουμε» μας λένε.

Αυτό δείχνει ότι το 78% των ελλήνων δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα. Ότι δηλαδή, αυτό το αίτημα της παραμονής, μας κρατά αιχμάλωτους γονατισμένους στο έλεος της Μερκελ και των δανειστών.

Όσο παραμένουμε στο ευρώ τόσο το κουμπί του άμεσου αφανισμού μας είναι στα χέρια των δανειστών. Εκεί παραχωρούνται και όλες οι παραγωγικές δυνατότητες μας ώστε να είμαστε αυτο που έχει ονομαστεί “φόρου υποτελείς”. Εσχάτως αυτό ονομάζεται φεντεραλισμός.