Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Σταυρός και Ανάσταση μαζί!

Αυτό, που για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ανάσταση του Χριστού, είναι κρυμμένο, έχει τις ρίζες του στο Σταυρό του Χριστού. Δεν υπάρχει Ανάσταση του Χριστού παρά μόνο δια του Σταυρού του Χριστού, και δεν υπάρχει Σταυρός του Χριστού παρά μόνο δια της Αναστάσεως του Χριστού. Χωρίς την Ανάσταση, ο Σταυρός είναι μάταιη οδύνη(επιβεβαίωση του θανάτου) ή απλή πολιτική, και χωρίς το Σταυρό η Ανάσταση είναι ένας δοκητισμός ή ρομαντισμός.