Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Βρήκε την λύση ο Σταϊκούρας: Βάφτισε τις απολύσεις ...προσλήψεις.

Μια και επανειλλημένως έχει δηλώσει ότι απολύσεις δεν θα γίνουν στο δημόσιο...


...βάφτισε (καθ' υπόδειξιν του παχύδερμου βεβαίως...) τις ..."αποχωρήσεις" ως "προσλήψεις νέων παιδιών" και καθάρισε.

Μεταφορά

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Σ' αυτόν που έχει θεμέλιο και σημείο αναφοράς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, η ζωή είναι μεταφορά. Όλα τα πράγματα και τα γεγονότα αναφέρονται στο Θεό. Παράδειγμα: Τα πουλιά όταν κελαηδούν δοξάζουν το Θεό.

Ο Στωικός φιλόσοφος Επίκτητος έλεγε: Αν ήμουν πουλί θα κελαηδούσα. Είμαι άνθρωπος και προσεύχομαι.

Στο χωριό μου όταν βλέπαμε στο δρόμο ένα νεκρό βάτραχο να κείτεται ανάσκελα, λέγαμε ότι "κοροϊδεύει το Θεό" και γυρίζαμε αλλού το πρόσωπό μας.

Την ίδια αηδία και αποστροφή νιώθω όταν ακούω να μιλούν για το χρέος, γιατί πιστεύω ότι η συζήτηση γι΄ αυτό έχει αυτονομηθεί από την αναφορά της κοινωνίας μας προς το Θεό.

Θαύματα του Αγίου Iωάννη, συγγραφέως της Κλίμακος.

Στην περίοδο της άσκησής του , όπως επίσης και στην περίοδο της ηγουμενίας του, αναφέρονται από το βιογράφο του Αγίου και κάποια θαύματα, που πραγματοποίησε με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Τα αναφερόμενα θαύματα ήταν τα εξής:

1) Η σωτηρία του μαθητού του Μωυσή από τον κίνδυνο.
Κατά τη μαρτυρία του Δανιήλ του Ραϊθηνού, ο Μωυσής αυτός ήταν ένας νέος, που αγαπούσε ιδιαίτερα τον μονήρη βίο. Γι’ αυτό παρακάλεσε μία ημέρα τον Άγιο να τον κρατήσει κοντά του, ώστε να οδηγηθεί με τις συμβουλές και την καθοδήγησή του «προς την όντως φιλοσοφίαν». Ο Άγιος βέβαια στην αρχή δεν ήθελε να τον κρατήσει κοντά του, γνωρίζοντας τις δυσκολίες της ερημητικής ζωής. Εκείνος όμως επέμενε, βάζοντας για την επιτυχία του σκοπού του και μεσίτες από το μεγάλο ίσως μοναστήρι. Για το λόγο αυτό ο Άγιος φάνηκε τελικά υποχωρητικός, κρατώντας το Μωυσή κοντά του. Ζήτησε όμως από αυτόν προκαταβολικά να κάνει υπακοή «εν παντί», ενώ εκείνος δέχθηκε παρευθύς όλους τους όρους του Αγίου.