Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Πού και γιατί ''ανήκομεν'';...


Πάει καιρός από τότε που το δόγμα "ανήκομεν εις την Δύσην" έπιανε τόπο, και είχε κάποιο αντίκρυσμα έναντι του υπαρκτού ή όχι "κινδύνου εξ Ανατολών"!