Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: Τί να το κάνω το δεξί ή το αριστερό χέρι, αν δεν κάνει σταυρό

Στὰ θέματα τῆς Πατρίδος δὲν ἤθελε οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶναι ἀδιάφοροι. Πολὺ λυπόταν ποὺ ἔβλεπε πνευματικοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιζητοῦν νὰ βολευθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν πατρίδα. Ὁ καημός του καὶ ἡ ἀπορία τοῦ ἦταν πὼς οἱ ὑπεύθυνοι δὲν ἀντιλαμβάνονται ποὺ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπὸ παλαιὰ διέβλεπε τὴν σημερινὴ κατάσταση καὶ ἀνησυχοῦσε, ἀλλὰ δὲν διέσπειρε τὶς ἀνησυχίες του στὸν κόσμο. Ἔλεγε: «Ἀπό το κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα θὰ βγεῖ μεγάλο καλό».

Λυπόταν γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάπτωση τῶν πολιτῶν. Μιλοῦσε αὐστηρὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ψήφιζαν ἀντιχριστιανικοὺς νόμους. Λυπήθηκε γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας καὶ εἶπε: «Ἡ ἑπόμενη γενεὰ θὰ φέρει Γερμανοὺς νὰ μᾶς μάθουν τὴν γλώσσα μας, καὶ τὰ παιδιά μας θὰ μᾶς φτύνουν». Ἔγραφε σὲ ἐπιστολή του: «Αὐτοὶ ποὺ κατάργησαν τὰ Ἀρχαία πάλι θὰ τὰ ξαναφέρουν».

Ο ύποπτος θάνατος του Οζάλ, ο καρκίνος του Ερντογάν και το Κουρδικό

O Tζελάλ Ταλαμπανί και ο Αμπντουλλάχ Οτζαλάν στην ιστορική συνέντευξη τύπου,
στο Λίβανο, το 1993, όταν ο Άπο, κατόπιν συνεννοήσεως με τον τον Τουργκούτ Οζάλ,
κήρυξε κατάπαυση του πυρός. Μετά από λίγες ημέρες ο Οζάλ έπεφτε νεκρός,
ενώ αμέσως μετά αντάρτες του ΡΚΚ σκότωναν 33 άοπλους στρατιώτες, για να
τιναχτεί η εκεχειρία στον αέρα! Σήμερα εξετάζεται και πάλι ο τρόπος θανάτου του Οζάλ.
Του Σάββα Καλεντερίδη

Όποιος φοβάται, νά πάψει να φοβάται κι ύστερα να ψηφίσει!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Όποιος φοβάται, να πάψει να φοβάται κι ύστερα να ψηφίσει, ώστε κι αν κάνει λάθος στην ψήφο, να κάνει τουλάχιστον το σωστό με το φόβο του. Και να μην πει δεν μπορώ να μη φοβάμαι, γιατί ο φόβος του δεν είναι παρά εγωισμός. Κι η θεραπεία του εγωισμού δεν παίρνει χρόνο, γιατί είναι μόνο λάθος προσανατολισμού. Κάποιος πηγαίνει λάθος δυτικά, βλέπει το λάθος του και αλλάζει κατεύθιυνση και παίρνει τη σωστή κατεύθυνση, που στην περίπτωση του εγωισμού είναι ο δρόμος του Ιησού. Πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία. Έλθετε προς με καγώ αναπαύσω υμάς.

Όποιος φοβάται, είναι εγωιστής και δεν κταλαβαίνει το Ευαγγέλιο. Ίσως δεν το διάβασε ποτέ. Αυτός που φοβάται ας διαβάσει πρώτα το Ευαγγέλιο και κατόπιν να ψηφίσει. Να συνειδητοιήσει ότι στην αποθάρρυνσή του δεν είναι μόνος. Ο Ιησούς συμβαδίζει στην αποθάρρυνση και εγκαθιστά βέβαιες προσδοκίες.

Μνήμη πάντων τών έν τώ Άγίω Όρει διαλαμψάντων Όσίων Πατέρων


Τη Β' Κυριακή τού Ματθαίου έορτάζομεν την μνήμην πάντων τών έν τώ Αγείω Όρει τού Άθω διαλαμψάντων Οσίων Πατέρων.