Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

"Να μη φοβάσαι τίποτα"

Λαρισινά δοκίμια
Μ.Ε.Λαγκουβάρδου


"Μη φοβού, μόνον πίστευε"
 (Μάρκ. 5,36)

Αν σκεφτείς το φόβο, θα δεις ότι δεν υπάρχει κάτι που είναι φόβος. Αυτό που υπάρχει είναι η χαρακτηριστική στάση μας απέναντι σε κάτι, στην οποία δίνουμε το όνομα του φόβου. Έτσι δεν μπορούμε να περιγράψουμε με ακρίβεια το φόβο. Καλύτερα να μιλήσουμε γι΄ αυτόν που φοβάται. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι, τί είναι ο φόβος, αλλά ποιος είναι αυτός που φοβάται.

Ποιος φοβάται, λοιπόν,και γιατί; Σίγουρα φοβάται αυτός που βλέπει τον κίνδυνο που τον απειλεί, που δεν έχει εμπιστοσύνη σ΄ αυτούς που είναι εντεταλμένοι να τον φυλάξουν και το σπουδαιότερο αυτός που δεν πιστεύει πως τελικά άλλος κρατάει το τιμόνι στα χέρια Του.