Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Περί των αιρέσεων

ΛΑΡΙΣΙΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ
Του Μ.Ε. Λαγκουβάρδου


Η αίρεση είναι ένα τρίτο πράγμα σε σχέση με την αλήθεια. Είναι πρώτα η αλήθεια όπως διαπιστώνεται από την εμπειρία. Είναι κατόπιν η μαρτυρία της αλήθειας και τρίτη και καταϊδρωμένη, κατά την λαϊκή έκφραση, έρχεται η αίρεση, δηλαδή τα σχόλια των αιρετικών επάνω στην μαρτυρία της αλήθειας. Οι αιρέσεις, λένε οι αιρετικοί για τον εαυτό τους, είναι σύνολο αντιλήψεων που αμφισβητούν παγιωμένες αντιλήψεις του χριστιανισμού. Αλλά ενώ αρνούνται τον Χριστιανισμό, γιατί παρουσιάζουν τις αιρετικές αντιλήψεις τους υπό το ένδυμα του χριστιανισμού; Πράγματι, ιδίως την εποχή αυτή, βιώνουμε έναν διαφορετικό χριστιανισμό χωρίς Χριστό.

Δεν είναι μόνο αντιλήψεις διαφορετικές, αλλά είναι αντιλήψεις που διαστρεβλώνουν, διαστρέφουν και ψευτίζουν την αλήθεια των γεγονότων και των πραγμάτων. Και πρώτη διαστροφή και πλάνη είναι το ότι εμφανίζουν τις απόψεις τους ως γεγονότα και πράγματα, ενώ δεν είναι παρά απόψεις. Πράγματι οι αιρέσεις αποκρύπτουν το γεγονός ότι δεν στηρίζονται στα γεγονότα και στα πράγματα, αλλά σε απόψεις.