Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Καισαροπαπισμός

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η ιστορία αυτού του κόσμου είναι ιστορία του αντιχρίστου, δηλαδή αυτών που δεν δοξάζουν τον Χριστό και αρνούνται τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, θεωρώντας ότι είναι πνεύμα του ανθρώπου. H παγανιστική λατρεία της γης μετατράπηκε σε προσωπολατρεία στο πρόσωπο του Πάπα της Ρώμης.

Η Ιστορία του Χριστού είναι η Ιστορία της Εκκλησίας, αυτή που έγραψαν οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές, οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι

Οι βόρειοι κατακτητές της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι οποίοι δεν ήταν εις θέσιν να δεχθούν τον Χριστό ασπάστηκαν και τον καισαροπαπισμό της Ρώμης και τον συνεχίζουν μέχρι σήμερα.

Δὲν θέλω μὲ τὸ φόβο τοῦ θανάτου νὰ πλησιάσεις τὸ Θεό.

«Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸ Θεό, παιδί μου, πρέπει νὰ εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη καὶ χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμιὰ διάσπαση σὲ ἄλλα πράγματα. Σοῦ φέρνω σὰν παράδειγμα τὸ ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει νὰ ἔχει ἐντός του μιὰ μπαταρία μὲ ὁρισμένη ἐνέργεια. Ὅταν αὐτὴ τὴν ἐνέργεια τὴν ξοδεύει σὲ ἄλλα διάφορα πράγματα ἐκτὸς τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, ἡ ἐνέργεια ποὺ ἀπομένει μέσα του γι᾿ Αὐτὸν εἶναι ἐλάχιστη καὶ ἴσως πολλὲς φορὲς μηδαμινή. Ὅταν ὅμως διαθέτουμε ὅλη μας τὴν ἐνέργεια πρὸς τὸν Θεό, τότε ἡ ἀγάπη μας εἶναι μεγάλη πρὸς Αὐτόν. […] Δὲν θέλω μὲ τὸ φόβο τοῦ θανάτου νὰ πλησιάσεις τὸ Θεό. Θέλω μὲ τὴν πολλὴ ἀγάπη πρὸς αὐτὸν νὰ τὸ κάνεις. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνώτερο, παιδί μου».