Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Μια φοβερή πλάνη

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Μια φοβερή πλάνη επικράτησε στη σημερινή εποχή. Είναι η πλάνη ότι η Πίστη και η Εκκλησία είναι ένας τομέας της ζωής, όπως είναι π.χ. ο τομέας της Παιδείας ή της Γεωργίας ή της Ναυτιλίας κ.ά.

Αυτό σημαίνει πως ως τομέας της ζωής βρίσκεται στην κλίμακα μιας ιεραρχίας, στην οποία υπάρχουν τομείς, αναλόγως τα κριτήρια, πιο σπουδαίοι ή λιγότερο σπουδαίοι από άλλους τομείς.

Όταν, λοιπόν, ένας τομέας όπως είναι ο τομέας της Οικονομίας αξιολογείται ως πιο σπουδαίος από τους άλλους, οι τομείς που βρίσκονται πιο κάτω από το επίπεδο της οικονομίας, δεν έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον και δεν δίδεται σ΄ αυτούς η προσοχή που τους πρέπει.

Το πολιτικό σύστημα έθαψε το Σύνταγμα και διασφάλισε οριστικά τις ασυλίες του και την ατιμωρησία του.

Όπως εκ του αποτελέσματος και με απτές πλέον αποδείξεις καταδείχθηκε, το σάπιο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν ήθελε στην πραγματικότητα να άρει τις ασυλίες του και την ατιμωρησία του, που εξασφαλίζονται με το ισχύον Σύνταγμα και οδηγούν σε ασυδοσία.

Από τον Ιούνιο του 2013, τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσαν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, προκειμένου αφενός να εκδημοκρατίσουν το πολιτικό σύστημα, αφετέρου να άρουν τις ασυλίες και την ατιμωρησία των μελών του πολιτικού προσωπικού. Και όμως, κανένα από τα δύο κόμματα δεν το έπραξε. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ έκανε κοινώς την «πάπια» σχετικά με το θέμα, παρά τις φωνές λαϊκών κινημάτων, η δε ΝΔ ξεκίνησε δήθεν την διαδικασία αναθεώρησης την τελευταία στιγμή, ακριβώς για να τη θάψει.