Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Η μόνη λογική επιλογή

Λαρισινά δοκίμια
Του Μ.Ε. Λαγκουβάρδου


Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας, διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων, απόστελλε τεθραυσμένους εν αφέσει.
Ησαϊας 58: 6

Την ημέρα των Χριστουγέννων, το πρωί, μια όμορφη κοπέλα, ντυμένη με ωραία ποδήρη ενδυμασία, κατάλληλη για τη βραδινή διασκέδαση, στέκει ακίνητη σαν στήλη άλατος, στη μέση του πεζοδρομίου της Ανθίμου Γαζή. Δείχνει να μην ξέρει πού βρίσκεται. Τα όμορφα γαλανά της μάτια ανέκφραστα.

Άραγε ποιος την ντύνει σαν κούκλα και την εγκαταλείπει στο δρόμο; Εγκληματούν εναντίον των νέων όσοι τους εμποδίζουν να αγαπήσουν το Χριστό! Ο Χριστός είναι ο μόνος που ήρθε για τους αμαρτωλούς και τους αδύναμους. Οι σημερινοί γονείς και το υπουργείο παιδείας δεν ξέρουν τι κάνουν. Η φιλοχρηματία και η φιληδονία κάνουν θραύση. Διαλύουν τις οικογένειες.