Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Περί καπνίσματος, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Ότι οι Αρχιερείς, και ιερωμένοι, και Κληρικοί, δεν πρέπει να βάλουν καπνόν εις την μύτην, και εις το στόμα.

Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη από το βιβλίο «Εγχειρίδιο συμβουλευτικόν. Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων»

Εδώ ενθυμήθηκα να την υπομνήσω, δια την κακήν μεταχείρισην, όπου κάμνουν την σήμερον, όχι μόνον λαϊκοί, αλλά και Ιερωμένοι και Αρχιερείς, εις το χόρτον το καλούμενον Νικοτιανήν, το οποίο ευρεθέν εις μίαν επαρχίαν της Βορείου Αμερικής, καλουμένην Ανθέαν, και προσφερθέν από τον πρέσβυν του Πορτογάλλου, ως ένα θαύμα του νέου Κόσμου, προς την Αικατερίνην Βασίλισσαν της Γαλλίας, ονομάσθη από αυτήν με τούτον τον υψηλόν τίτλον «Χόρτον Βασιλικόν». Έστι δε τούτο, ο κοινώς παρά πάντων λεγόμενος Καπνός. Παρακαλώ λοιπόν τον Πανιερώτατόν μου Δεσπότην, να μη μιμηθεί τους κακώς μεταχειριζομένους το χόρτον τούτο, και εις κάθε καιρόν, και εμπρός εις κάθε πρόσωπον, βάλλοντας τούτο εις το στόμα, και εις τους μυκτήρας, διατί

Πάνε στοίχημα τη δεοντολογία

15 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Τι θέλουν μια ντουζίνα συν τρεις δημοσιογράφοι στη Γενική Διεύθυνση Παιχνιδιών - Τομέας Διεύθυνσης Στοιχήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε.; Την απάντηση δίνει εσωτερικό σημείωμα του οργανισμού, που απευθύνεται στην ιεραρχία.

Το σημείωμα του Π. Γερακάρη προς τον Γ. Ηλιόπουλο

Τα δάνεια και τα έργα των εκδοτών καθορίζουν την “ενημέρωση”

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που παίζουν φουλ «Μνημονιακά», οι πιο πολλές εφημερίδες προσπάθησαν να δώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα της συμφωνίας των Βρυξελλών και να αποκωδικοποιήσουν τα «ψιλά» γράμματα.

Εκτός ίσως από το “Έθνος της Κυριακής” του κ. Μπόμπολα και το “Βήμα” του κ. Ψυχάρη, στις άλλες εφημερίδες υπήρξαν ρεπορτάζ για το τι σημαίνει η συμφωνία για την τσέπη μας, τι θα χάσει η χώρα για να «κερδίσει» τη σωτηρία της, πόσο υποθηκευμένο είναι το μέλλον των παιδιών μας.

Οι αλήθειες είναι διαφορετικές, ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι ο κ. Ψυχάρης παίζει φουλ Βενιζέλο και ότι ο κ. Μπόμπολας θέλει τη συμφωνία χωρίς να κοιτάζει και τα κακά σημεία της, διότι θα τρέξουν τα έργα και θα ανοίξουν δουλειές.