Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Απ’ όλα μας τα έργα η προσευχή είναι το πιο σπουδαίο και το πιο ιερό

Αγίου Ιερομάρτυρος Ανδρόνικου, αρχιεπίσκοπου Πέρμ.

Στο χωριό Σεβαστόπολ ο ιεράρχης ρώτησε τους μαθητές ποιες προσευχές γνώριζαν. Επειδή δεν απαντούσαν ικανοποιητικά, τους είπε:

«Η προσευχή δεν είναι μάθημα, που το διαβάζουμε μόνο όταν μας το ζητούν. Πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε… Όταν προσεύχεσαι, μιλάς με τον Θεό. Πώς θα Του ζητήσεις κάτι, λοιπόν, αν δεν γνωρίζεις να προσεύχεσαι; Απ’ όλα μας τα έργα η προσευχή είναι το πιο σπουδαίο και το πιο ιερό».

Και αφού νουθέτησε κατάλληλα τα παιδιά, στράφηκε στους γονείς τους:

Μια του κλέφτη, δυό του κλέφτη...


Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολύ στενοχωρημένος με την σημερινή εξέλιξη, καθ’ εαυτή.

Οι «Ευρωπαίοι» σκούζουν γιατί έχασαν τον πρόθυμο και βολικό συνομιλητή τους που δύο χρόνια τώρα λέει «ναι» σε όλα. Μα καιρός δεν ήταν;