Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Στη χώρα της ευλογίας

Λαρισινά δοκίμια

Ευλογείτε τους καταρωμένους υμίν και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς

Λουκά 6:28

Του Μ.Ε.Λαγκουβάρδου

Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού που η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι μητρική μας γλώσσα Δεν μπορεί κανείς να κατέχει το πλήρες νόημα του λόγου του Θεού, αν δεν κατέχει στην μέγιστη δυνατή πληρότητά της την Ελληνική γλώσσα. Ο λόγος δεν είναι απλώς το μέσον με το οποίο εκφράζουμε σκέψεις και αισθήματα. Ο λόγος είναι σκέψεις και αισθήματα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αρχίζει με τα λόγια, «εν αρχή ην ο λόγος». (Στην αρχή ήταν ο λόγος). Είναι σημαντικό να προσέχουμε τα λόγια μας. Η προσοχή στα λόγια μας είναι ουσιαστικό στοιχείο της Ορθόδοξης πνευματικότητας. «Προσέχετε να μην γεννηθεί μέσα στην καρδιά σας λόγος αργός», λέει η Γραφή. Να προσέχουμε μέσα στην καρδιά μας να μην γεννιούνται μάταιες επιθυμίες.