Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Το Άγιον Πνεύμα μάς κάμνει πανσόφους

8 Φεβρουαρίου 1940

Μας έχει αποδείξει ο Χριστός ότι, αν και δεν έχομεν καθηγητάς, αν και δεν έχομεν επιστήμονας διδασκάλους να μας οδηγήσουν εις την τελειότητα, έχομεν όμως την χάριν τον Αγίου Πνεύματος, η οποία δύναται να μας καταστήση τελείους. Πρέπει όμως να αγωνισθώμεν, διά να την λάβωμεν. Και αν δεν έχωμεν επιστήμονας οδηγούς, σοφιστές, θαρσοποιητάς, ημποροϋμεν να λάβωμεν την χάριν του Αγίου Πνεύματος διά των ιδίων έργων μας. Το Άγιον Πνεύμα όμως δεν έρχεται μόνον του· θα το καλέσης, θα του ετοιμάσης τόπον διά να έλθη. Είπαμεν ότι το Άγιον Πνεύμα· έκαμε τους αποστόλους πανσόφους το αυτό Πνεύμα ημπορεί να έλθη και εις άνθρωπον, πού είναι άξιος.

Εκλογές: Ανάμεσα στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη…

Η καρικατούρα του Ανδρέα (Τσίπρας) τρελάθηκε;
Βεβαίως τα απότομα μεγάλα ύψη προκαλούν ζαλάδες. Δεν είναι μικρό πράγμα από το 4% να πετάς στο 17% και αμέσως, σε ένα μήνα, να βρίσκεσαι προ των πυλών της κυβερνητικής διαχείρισης του καθεστώτος…
Άστραψε και βρόντηξε πάλι ο Τσίπρας, ξεπερνώντας σε υποσχέσεις, αλλά κυρίως σε αντικαθεστωτικές πολεμικές ιαχές και τον Ανδρέα Παπανδρέου: Οι πολιτικές απομιμήσεις (και μάλιστα οι κακέκτυπες) ξεπερνούν τα πρωτότυπα…