Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Η προσευχή ως ατελεύτητη δημιουργία.

Ερώτηση: Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσευχής και λατρείας; Με άλλα λόγια, όταν προσευχόμαστε, λατρεύουμε τον Θεό, και όταν Τον λατρεύουμε, προσευχόμαστε, ή μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους διαφορά; Αναφέρατε επίσης ότι με τα παθήματα ανταποδίδουμε την αγάπη μας στον Θεό. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να εννοήσουμε ότι, όταν δεν πάσχουμε ή όταν περνάμε περιόδους που φθάνουμε να δοκιμάζουμε ακόμη και απολαύσεως, τότε δεν ανταποδίδουμε αγάπη στον Θεό ή δεν ασκούμε πλήρως την πίστη μας;

Πολιτικό θέατρο οι δήθεν διαφωνίες. Θα εξαντλήσουν το χρόνο και μετά θα συμφωνήσουν και επίσημα

Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είναι θεατρικό και αυτή είναι η μεγάλη πληγή της χώρας. Με βάση το ισχύον συνταγματικό θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιάξει στα μέτρα του, έχει καταφέρει να αυτονομηθεί από την ελληνική κοινωνία την οποία αντιμετωπίζει ως απειλή για τα κεκτημένα του. Οι πολιτικές συγκρούσεις στην Ελλάδα δεν γίνονται μέσα στην κοινωνία, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα για την κατάληψη καλύτερης θέσης νομής της κοινωνίας και η μόνη επαφή που έχει αυτό το σύστημα με την κοινωνία είναι τα δίκτυα πολιτικής πατρωνίας και εκλογικής πελατείας.