Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Πως ο Χριστός ήρθε ως πρεσβευτής του Πατέρα του;

«Ήλθε λέγει ο Χριστός στους ανθρώπους ως μεσολαβητής εκ μέρους του Πατέρα του, ο μεσολαβητής όμως θανατώθηκε, και τότε έγινε ειρήνη. Αλλά οι μεσολαβητές όταν έρχονται και φέρνουν δώρα και δέχονται δώρα. Ποιο δώρο λοιπόν έφερε όταν ήρθε και ποιο δέχτηκε; Είναι παράδοξο το δώρο, όπως παράδοξος είναι και ο πρεσβευτής, που ήρθε φέρνοντας δώρο το αίμα Του, που ήρθε και έφερε δώρο το σώμα Του. Και ποιο δώρο έλαβε από μένα; Την πίστη. Και τι μου έδωσε εκείνος για την πίστη μου; Την χάρη. Πίστεψα εγώ, και εκείνος μου έδωσε τη χάρη, διαλύθηκε η έχθρα. Όταν ο πρεσβευτής μεταβεί σε κάποιο έθνος, δεν θεωρεί άξιο να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο της αγοράς ή από τους φτωχούς, αλλά κατευθείαν στον βασιλιά. Αυτός όμως ο πρεσβευτής ήρθε, κι αμέσως συνομίλησε με την πόρνη και το ληστή και τον τελώνη και τους μάγους. Είδες φιλανθρωπία πρεσβευτή; Δεν ήρθε σε έναν και δύο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Και ήρθε φορώντας το δικό μου ένδυμα, για να μην τρομάξει το θήραμά του ερχόμενος με γυμνή τη θεότητά Του».

Ισραήλ, ΗΠΑ και αγορές.