Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Άνθρωπος, δημιουργία και Δημιουργός

π. Δημήτριος Στανιλοάε

Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, επειδή ο άνθρωπος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ολόκληρης της δημιουργίας και του Θεού. Στον άνθρωπο θα συγκεντρωθούν τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει από την αρχή μία οντολογική σχέση με την υπόλοιπη κτίση και μία δίψα να τελειοποιήσει αυτήν τη σχέση. Σε αυτόν υπάρχει η ικανότητα να ενωθεί με όλα και έτσι να τα οδηγήσει όλα στον Θεό ενωμένα με τον εαυτό του. Εδώ έγκειται το μεγαλείο του ανθρώπου ως «ιερέως» από ολόκληρη και για ολόκληρη την κτίση ενώπιον του Θεού.

"Μαζί τα φάγαμε" αλλά δεν θα διασωθούμε μαζί.

Αρχικά υπήρξε αγανάκτηση στην ελληνική κοινωνία. Το στάδιο αυτό παρήλθε και ήδη έχουμε εισέλθει στη φάση του κοινωνικού απομονωτισμού. Δηλαδή της εγκατάλειψης της κοινής δράσης με άλλους συνανθρώπους μας και στο πέρασμα στην ατομική προσπάθεια του καθενός για να διασώσει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Πολύ γρήγορα όμως θα διαπιστώσουμε ότι κι αυτός είναι αδιέξοδος τρόπος διάσωσης, οπότε θα περάσουμε στην τρίτη φάση, αυτή του πανικού. Ο πανικός δυστυχώς θα οδηγήσει σε μια άλογη κοινωνική εξέγερση χωρίς στόχο.