Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Οι λαοί δυστυχούν

Λαρισινά δοκίμια, Μ.Ε.Λαγκουβάρδου

Οι Κινέζοι, ως πρακτικός λαός, πιστεύουν πως «οι λαοί δυστυχούν, όταν οι άρχοντες δεν αγαπούν το λαό». Η αγάπη των αρχόντων φαίνεται στην αγάπη τους στους νέους. Όταν οι άρχοντες αγαπούν το λαό η Παιδεία βασίζεται στη μόρφωση και στη δικαιοσύνη και όχι στις «ξερές» γνώσεις. Στις γνώσεις βασίζεται η Παιδεία κι η οικονομία της πυραμίδας του πλούτου, στην οποία οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι κι οι φτωχοί φτωχότεροι;

Ο Κύριός μας Ιησούς λέει προς τους Μαθητές Του «Οι άρχοντες κατεξουσιάζουν τους λαούς» Μεγάλο ποσοστό των νέων βιώνει το καταλυτικό συναίσθημα της ανεργίας. ΟΙ άνεργοι νέοι αδυνατούν να αναπτύξουν την δημιουργική τους δύναμη στην υπηρεσία των άλλων. Νιώθουν ότι δεν τους χρειάζεται κανείς και εγκαταλείπουν τον εαυτό τους ή φεύγουν όταν μπορούν στην ξενιτιά.