Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Έλεγχος της Συνταγματικότητας στην Ελλάδα. Το πιο σύντομο ανέκδοτο.

Όλοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει σήμερα, ότι το Σύνταγμα που έχουμε, δεν είναι Σύνταγμα για το λαό, αλλά Σύνταγμα για το πολιτικό προσωπικό και τα συμφέροντα που το ελέγχουν.

Από το 2011 κάποιοι πολίτες προσέφυγαν στην ελληνική Δικαιοσύνη κατά του ΕΕΤΗΔΕ, του γνωστού χαρατσιού της ΔΕΗ. Τώρα, το 2014!!! το Δ΄ Τμήμα του ΑΠ αποφάσισε ότι το πρώτο ΕΕΤΗΔΕ που επιβλήθηκε είναι αντισυνταγματικό. Αυτό όμως δεν αρκεί και η υπόθεση θα κριθεί τελικά από την Ολομέλεια του ΑΠ. Όμως ακόμα και αν η Ολομέλεια του ΑΠ αποφασίσει ότι το χαράτσι είναι αντισυνταγματικό (κάτι για το οποίο αμφιβάλλουμε), το πράγμα δεν θα σταματήσει εκεί. Επειδή αντίθετα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει αποφασίσει ότι αυτό το χαράτσι είναι συνταγματικό και επειδή έτσι θα υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις δύο ανώτατων δικαστηρίων, η όλη υπόθεση θα πρέπει να κριθεί τελικά από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 του Συντάγματος). Υπενθυμίζουμε στο μεταξύ, ότι οι ηγεσίες των ανώτατων δικαστηρίων διορίζονται με εντολή πρωθυπουργού.