Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Εάν θέλετε να βάλετε φόρο άνθρακα, φορολογείστε τα αιολικά και τα φ/β. Αυξάνουν τις εκπομπές CO2


Αφού επιμένετε βάλτε λοιπόν φόρο άνθρακα, υπό μία όμως προϋπόθεση: ο φόρος αυτός πρέπει πρωτίστως να επιβαρύνει τα αιολικά και τα Φ/Β διότι αυτά:

Τα δανεικά δεν σβήνουν με δανεικά όσο και αν υποφέρουμε. Το χρέος θα μας αφανίσει.

Είναι μία απλή μαθηματική αλήθεια. Τα δανεικά δεν σβήνουν με νέα δανεικά. Κάθε νέα δανεικά, όχι μόνο διατηρούν το χρέος ακέραιο, αλλά το αυξάνουν και από πάνω κατά το επιτόκιο δανεισμού.

Για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το τεράστιο (σε σχέση με το ΑΕΠ) χρέος με φυσιολογικό τρόπο, θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να κάνουμε τέτοια υπερπαραγωγή (όταν σήμερα δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα) και με τέτοια διάρκεια, που όμοιά της δεν έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα.