Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Πώς σκέφτονται όσοι δεν σκέφτονται

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

- Πώς σκέφτονται όσοι δεν σκέφτονται και υπακούν τυφλά σε ό,τι τους διατάζουν οι τοκογλύφοι; Δεν βλέπουν ότι οι τοκογλύφοι δεν νοιάζονται, αν ψοφήσει η αγελάδα που αρμέγουν;

- Νομίζω πως εξαρτάται από το πώς βλέπουν την εκλογή τους. Αν βλέπουν την εκλογή τους ως επιτυχία, είναι φυσικό να σκέφτονται πώς θα την διατηρήσουν. Βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα ή να υπακούσουν ή να χάσουν την επιτυχία τους.

Αν υπάρξει ποτέ εκλεγμένος που βλέπει την εκλογή του σαν τον μεγαλύτερο εχθρό του, αυτός μπορεί να πει στους τοκογλύφους όχι.

Η Δανία και οι εύπιστοι ηλίθιοι

Η Δανία είναι μια μικρή χώρα μεταξύ:

1) της Γερμανίας (με την μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγή και το μεγαλύτερο δίκτυο της Ευρώπης),
2) της 100% υδροηλεκτρικής Νορβηγίας και
3) της Σουηδίας (50% πυρηνική, 50% υδροηλεκτρική).

Η Δανία έχει βάλει πάρα πολλά αιολικά, και όταν φυσάει, παράγει πάρα πολύ αιολικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό, μπορεί, εάν τύχει να φυσάει την κατάλληλη στιγμή, να το καταναλώνει, αλλά επειδή:

α) δεν φυσάει πάντα, και
β) η κατανάλωση δεν συμβαδίζει με τον αέρα, και, κυρίως,
γ) το ρεύμα δεν αποθηκεύεται,