Κυριακή 2 Ιουνίου 2013

Το αυξημένο CO2 πρασινίζει τις ξηρές περιοχές της Γης

hockeyschtick.blogspot.gr
agu.org
Μία νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι το αυξημένο CO2 την περίοδο 1982-2010 συνέβαλε στην αύξηση των πράσινων φυλλωμάτων που παρατηρήθηκε από δορυφόρους σε ξηρές περιοχές της Β. Αμερικής, της Αυστραλίας, και τμημάτων της Αφρικής. Ένα φύλλο μπορεί να τραβήξει περισσότερο CO2 από τον αέρα, ή/και να χάσει λιγότερο νερό, όταν το ατμοσφαιρικό CO2 αυξάνεται.