Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

Τριγγία Ασπροποτάμου

"...Σε όλη την Ελλάδα οι τοπικές κοινωνίες, φορείς και οικολογικές οργανώσεις, οργανώνονται και ξεσηκώνονται, μπροστά στην επέλαση των ανεμογεννητριών και των επιδοτούμενων "πράσινων" επιχειρηματιών, που βρήκαν ακόμα ένα τρόπο να πλουτίσουν σε βάρος του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου. Οι "επενδυτές" βέβαια σε πολλές περιοχές έχουν και τους τοπικούς τους ιπποκόμους που είναι κάποιοι τοπικοί παράγοντες, που όχι απλά τους υποστηρίζουν αλλά έχουν αναλάβει και την προάσπισή τους..."