Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Αγώνες και στεφάνια


"Αν δεν υπήρχαν αντίπαλοι, δε θα υπήρχαν αγώνες. Κι αν δεν υπήρχαν αγώνες, δεν θα υπήρχαν στεφάνια".

Άγιος Θεοφύλακτος