Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Εκείνος που αγαπά τον Κύριον

Εκείνος που αγαπά τον Κύριον, έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξις του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθή ανθρώπους πού καταλαλούν. Θα φύγη δε μακρυά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος πού λέγει ότι αγαπά τον Κύριον και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ομοιάζει με εκείνον πού τρέχει στον ύπνο του!

Άγιος Ιωάννης Σιναΐτης

Το μοναστήρι

Άρθρον του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-κλασσικού φιλολόγου-


«το μοναστήρι να ‘ναι καλά,
και από καλογέρους…»


Θυμόσοφος ο λαός. Έχει στο γονιδίωμά του, ή τουλάχιστον είχε, μια αποκρυσταλλωμένη πείρα, που σε εποχές ως η σημερινή, θα μπορούσε, αν όχι θα έπρεπε απαρεγκλίτως, να αποτελή κανόνα και οδηγόν, άγραφον νόμον, που να οδηγή τα βήματά μας. Πείρα που προέκυψε από σφάλματα, αγώνες και θυσίες του παρελθόντος, πείρα θαυματουργή που μπορεί να καταστή σωτήρια, βγαλμένη από τους πατέρες μας. Παλαιά πράγματα θα καγχάσουν μερικοί, μα διαπιστωμένα όποιος δεν ακούη την συμβουλή των παρελθόντων, όποιος δεν αξιοποιεί τον θησαυρόν που με μεγάλη στοργή μας επιδαψίλευσαν εκείνοι, τότε μένει πένης και δυστυχισμένος.

Ο θίασος

Το παραμύθι με τους μισθούς και τις συντάξεις μπαγιάτεψε. Εγώ δεν θέλω άλλη δόση, ούτε θα βγάλω κάτι από άλλη δόση, άρα δεν με αφορά. Φτάνουν οι εκβιασμοί των δόσεων.

Την "αφόρητη κοινωνική πίεση να δοθεί λύση", που αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, δεν την βλέπω. Γερμανική πίεση, βλέπω. Βλέπω αφόρητη κοινωνική πίεση να φύγει από την μέση ο θίασος, μόνο που δεν μπορώ να του δώσω ονομασία... Μάλλον "Θίασος Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού". Με πολλές ψευδεπίγραφες πολιτικές ταμπέλες και όλα τα ΜΜΕ να καταστροφολογούν, μόλις και μετά βίας πήρε το 1/3 της πρόσφατης ψήφου. Φόβος και ανασφάλεια υπάρχει, αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν όλοι συμφωνούν στο τι ακριβώς φοβούνται. Ο θίασος μάλλον φοβάται ότι χάνει το raison d'être