Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

… από την εποχή της Αλώσεως!

Ἴσως δ᾿ οὐδ᾿ ἐκεῖνο παρετέον, τό γε τοῦ νομίσματος ἄτοπον ὡς διορθωτέον. Σφόδρα γάρ που εὔηθες, τοῖς ξενικοῖς τούτοις καὶ ἅμα πονηροῖς χαλκείοις χρωμένους ἄλλοις μὲν κέρδος, ἡμῖν δ᾿ αὐτοῖς πολὺν τὸν κατάγελων.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε επί πλέον την επείγουσα ανάγκη διόρθωσης της κατάστασης σχετικά με το νόμισμα. Είναι πράγματι παράλογο να χρησιμοποιούμε αυτά τα ξένα νομίσματα, τα οποία είναι και παραχαράξεις, και από τα οποία το όφελος το καρπώνονται οι άλλοι ενώ σε μας απομένει μόνο η γελοιοποίηση.