Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Γιατί μιλάμε με σύμβολα, εικόνες, μεταφορές;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Γιατί μιλάμε με σύμβολα, εικόνες, μεταφορές; Ο λαός πιο πολύ μιλάει με σύμβολα, με εικόνες, με μεταφορές. Ίσως γιατί μιλάει με την καρδιά και απευθύνεται στην καρδιά.Τα σύμβολα, οι εικόνες, οι μεταφορές είναι απ' την καρδιά και απευθύνονται στην καρδιά.

Αντίθετα με τον λόγο και με την λογική που είναι κοινή σε όλους, όταν μεταδίδουμε κάτι απ΄ την καρδιά μας, αυτό είναι μοναδικό. Είναι έργο της καρδιάς μας. Παράδειγμα ο στίχος αυτός του δημοτικού τραγουδιού, που δείχνει πως ακόμα και τα άψυχα νιώθουν τις καλές δονήσεις όταν συντονίζονται με την καρδιά:

"Θαυμάζομαι που περπατείς πώς δεν ανθούν οι ρούγες!"