Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Το δίλημμα

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Πώς φθάσαμε στο δίλημμα μπροστά στο οποίο βρίσκεται η μέγιστη πλειονότητα των Ελλήνων; Διατύπωση του διλήμματος και αίτια που οδήγησαν σ΄ αυτό:

1. Πριν μερικές δεκαετίες δεν υπήρχε κανείς Έλληνας, που δεν απέδιδε την κακοδαιμονία της Ελλάδος σε έλλειμμα της παιδείας.

2. Η Εκπαίδευση λάβαινε υπόψη την Παράδοση και την Διδασκαλία της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η κοινωνία ανανεώνεται με την εμβάθυνση στη σοφία της Παράδοσης.

3. Την ενότητα στη μόρφωση των μαθητών έδιδε ο φιλόλογος καθηγητής, ο οποίος είχε την αποστολή της εμβάθυνσης στη γλώσσα, την αποκάθαρση των ονομάτων από την διαστρέβλωσή τους και την σύνδεση με τη σοφία της Παράδοσης.