Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Θεραπευθείτε με το χορό!

Λαρισινά δοκίμια
Του Μ.Ε. Λαγκουβάρδου

Nunca estas solo, Dios esta con te
(Ποτέ δεν είσαι μόνος. Ο Θεός είναι μαζί σου)

Λαϊκό τραγούδι της Κούβας

Στο χωριό μου, στη Δεσκάτη, όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια, ο κόσμος αγαπούσε τους χορούς. Υπήρχαν χοροί ακόμα και για τους γέρους, όπως ήταν ο λεγόμενος «Νουμπέτης». Αλλά και σε όλους τους χορούς πάντα την αρχή την έκαναν οι γέροι. Αυτοί άνοιγαν πρώτοι το χορό. Οι γέροι πρωτοστατούσαν παντού. Ο κόσμος σεβόταν τους γέρους και την σοφία του παρελθόντος.

Η λέξη «Νουμπέτης» πιθανόν να προέρχεται από ένωση της λέξης «νους» και «βάζω». Από το ίδιο ρήμα προέρχεται και η ονομασία του «μπάτη» του απογευματινού θαλασσινού αέρα που «βάζει» από τη θάλασσα.